Mar 24
2007

Je vsaka fotografija avtorskopravno varovana?

15:11, published in category: law

Odgovor je nikalen.

Avtorska pravica, je pravica, ki varuje avtorsko delo, kot individualno intelektualno stvaritev, pred posnemanjem. Že v tej osnovni definiciji se skriva precej neznank. Kaj je avtorsko delo? Kaj je posnemanje?

Avtorska pravica nastane avtomatično (ipso facto) v trenutku nastanka avtorskega dela. Trenutek objave v tem pogledu torej ni relevanten. Registracija avtorske pravice ni potrebna, tudi oznake (C), Copyright, Vse pravice pridržane… niso potrebne, in je avtorsko delo varovano tudi brez njih. Ameriški sistem ima za nianso drugačno ureditev, kjer sicer pravica prav tako nastane avtomatično, registracija le-te, pa daje veliko prednosti (še posebej pri sodnem uveljavljanju)1.

Avtorsko delo je intelektualna stvaritev, s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena. Gre torej za duhovno stvaritev (fizične osebe), ki je izražena v zunanjem svetu in ki ima individualno naravo (vsebuje individualne poteze avtorja). Prav pogoj manifestacije v zunanjem svetu (ne glede na izrazno obliko) je ovira avtorskopravnemu varstvu idej, načel, odkritij,… (izrecna izključitev v 9. členu ZASP).

Fotografska dela imajo omejen ustvarjalni del. Praviloma so posnetki vezani na nekaj vnaprej danega (narava, objekti, osebe…), zato so ta dela ponekod še danes avtorsko nevarovana. Avtorskopravno varstvo torej uživajo individualne komponente fotografije: izbor motiva, kompozicija, osvetlitev, ostrina, naklon snemanja, itd. Avtomatizirani rutinski posnetki (fotografski avtomati), povprečne amaterske fotografije (družinski posnetki), rutinski fotoreporterski posnetki, ipd. niso avtorskopravno varovani.2 Meja med varovanimi in nevarovanimi deli je težavna, ki bi v dvomu sicer morala biti v prid avtorju (in dubio pro auctore).

VARSTVO PRED POSNEMANJEM

Avtorska pravica, daje nosilcu monopol nad gospodarskim izkoriščanjem avtorskega dela. Monopol je omejen, v tem, da avtorska pravica varuje zgolj pred posnemanjem. Če nekdo drug neodvisno od avtorja (oseba, ki ne ve za prvotno delo) ustvari identično kasnejše delo, prvotni avtor nima pravnega varstva. V praksi je takšna situacija le redko predstavljiva, ker gre v večini primerov za plagiatorstvo3 (posnemanje nam znanega dela, podpisovanje pod tuje delo, itd.). Stvaritve identičnega kasnejšega dela, brez posnemanja prvotnega (paralelne stvaritve), si samo stežka predstavljamo.

NAVDIH vs. PRIREDBA

Avtor ima izključno pravico, da dovoli priredbo, aranžma ali prevod njegovega dela. Brez avtorjevega dovoljenja torej izkoriščanje dela v spremenjeni obliki ni dopustno. Toliko težavnejša pa je potem ločnica med priredbo in navdihom, za katerega dovoljenje avtorja seveda ni potrebno. Primerjalnopravno se v tem vprašanju naslanjamo na Ulmerjevo formulacijo, po kateri gre za navdih takrat, kadar glede na svojskost novega del, poteze prevzete iz prvotnega dela, zbledijo (Strnad, str. 17).


  1. Prostovoljno registracijo avtorskih pravic v ZDA opravlja US Copyright Office. “Registration is recommended for a number of reasons. Many choose to register their works because they wish to have the facts of their copyright on the public record and have a certificate of registration. Registered works may be eligible for statutory damages and attorney’s fees in successful litigation. Finally, if registration occurs within 5 years of publication, it is considered prima facie evidence in a court of law.” ()
  2. Igor Strnad: Avtorsko pravo, Maribor 2001, str. 13 ()
  3. lat. plagium: “rop človeka” ()

Comments

sonnybono, 21. November 2010, ob 21:27:

Pozdravljeni,
zanima me, kako ravnati in zaščititi svoje fotografsko avtorsko delo, v primeru, ko se dela za določenega naročnika. Zavedam se, da avtorsko delo nastane takoj, ko je fotografija narejena… (v mojem primeru gre za fashion fotografije). Ampak, kako se lahko sleherni avtor zaščiti, da si naročnih ne prilasti mojih slik v objavi na internetu ali kjerkoli drugje? Kakšni so postopki, da bi se morebitnemu primeru izognil. Hvala za pomoč in vas lepo pozdravljam.

Morphix, 22. November 2010, ob 12:52:

@Sonnybono: Če ste posneli fotografije, so vaše avtorsko delo, od pogodbe o sodelovanju z naročnikom pa je odvisen njihov neposredni režim. Od pogodbe je tudi odvisno kakšne pravice glede slik nanj prenašate in v kakšni meri.

Za zaščito vam je vedno na voljo tudi pravno varstvo, v kolikor menite, da se slike uporabljajo/objavljajo v nasprotju z dogovorom. To je vse kar se da reči na splošno, pomembna je namreč pogodba.

Respond now!